Esta web apoia á iniciativa dun dominio galego propio (.gal) en Internet Esta web está en contra do peche de Aduaneiros sem Fronteiras

Este Blog é vozeiro virtual da Plataforma contra o Viaducto na Ria de Muros-Noia. Aquí poderes lêr as últimas novas relacionadas co noso traballo, accións da plataforma, recursos apresentados e toda clase de actividades que vaiamos fazendo em prol de umha ría sostível.

domingo, março 26, 2006

DESCUBERTO UN NOVO INFORME DE DECEMBRO DO 2.005 DA CONSELLARÍA DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS QUE INSISTE NAS GRAVES DEFICIENCIAS DO PROXECTO DO VIADUTO

Tras a recente publicación dun informe da Consellaría de Pesca que a Xunta ocultaba dende xullo do ano 2.004, agora sae outro á luz, redactado ano e medio despois do primeiro (29-12-2005), que volve insistir nas carencias do proxecto da variante de Outes, deixando probado que no momento da exposición pública do proxecto non estaba realizado un estudo de dinámica litoral, elemento esencial para coñecer a influencia da ponte sobre o medio mariño. Este estudo é moi posterior, cando xa había meses que se pechara o prazo para presentar alegacións e por se isto fose pouco volve recibir unha demoledora crítica da Consellaría de Pesca neste informe que alerta sobre o gran risco de afección aos bancos marisqueiros, a indeterminación sobre as ameazas máis importantes do proxecto e incluso delata unha carencia fundamental do proxecto baseado no uso de pontonas: “Non está claro que o método de construción baseado no uso de pontonas vaia ser definitivo debido a que como indican no documento adxunto presenta diversas incertidumes debido ao pouco calado do lugar e a non posibilidade de predecir o comportamento da pontona no seu apoio e que segundo eles pode levar a situacións indeseables. Deberían detallar cales serían estas situacións indeseables así coma as implicacións que puidesen ter lugar, debido a isto cremos que deberían incluír un estudo detallado do uso das penínsulas artificiais que xa nomean a modo de alternativa desbotada”. Pero isto é só unha curiosa anécdota ante a crítica que se fai a este proxecto no informe adxunto. Ante estas circunstancias A Plataforma Contra o Viaduto e a Variante de Outes solicita a inmediata paralización deste plan en coherencia co acordado no viaduto de Noia, que foi anulado, e formula as seguintes cuestións aos diferentes grupos políticos:

Partido Popular: Necesitamos saber se o Alcalde de Outes continúa entendendo que non é necesario convocar un Pleno Extraordinario sobre a Variante de Outes, despois da publicación destes informes da Consellaría de Pesca e Asuntos Marítimos nos que se alerta da afección negativa aos bancos marisqueiros, recurso de gran importancia económica para Outes e se continúa tendo a mesma opinión sobre esta obra ou ten algo que rectificar ante as conclusións dos técnicos. A Plataforma Contra o Viaduto e a Variante de Outes quere lembrarlle ao Sr. López que ante estas circunstancias é mellor rectificar tarde que nunca, cando ademais unha gran parte da poboación cuestiona este proxecto.
PsdeG-PSOE: O Deputado autonómico e veciño de Outes Sr. D. Lage Tuñas, fixo público nun momento determinado os informes relativos ao viaduto de Noia. ¿Por que non fixo o mesmo cos informes de Outes sabendo que estes informes son preceptivos e vinculantes e que algúns xa estaban elaborados dende xullo do ano 2.004?. En todo caso, en coherencia coa actitude mantida en Noia, o Sr. Lage debera de instar canto antes á inmediata paralización do proxecto e á valoración doutra alternativa, xa que se o fundamento no caso de Noia foi a aparición de informes negativos, agora atopámonos con feitos idénticos en Outes. E agardamos tamén o mesmo comportamento do grupo municipal do PsdeG-PSOE, tendo en conta ademais que destacados militantes e simpatizantes socialistas de Outes participan na Plataforma dende os seus inicios.

BNG: O BNG de Outes solicitou publicamente a paralización cautelar do proxecto e a publicación dos informes, agora que algúns xa están publicados é de supoñer, por coherencia, que o BNG de Outes solicitará a paralización definitiva. Agardamos que o BNG poida actuar nesta ocasión con coherencia, sen atrancos de tipo externo ou interno.
Aseguramos, ademais, que a Consellaría de Política Territorial Obras Públicas e Transportes continúa ocultando información sobre esta obra, na súa liña de falla total de transparencia, como o informe da Dirección General de Costas do Ministerio de Medio Ambiente, unha auténtica colección de ilegalidades que xa tivo entrada na Xunta o 3 de xuño do ano 2.004 e ao que até o de agora, só nos permitiron botar unha rápida visual e que agardamos poder facer público en breve.
PLATAFORMA CONTRA O VIADUTO E A VARIANTE DE OUTES
21 DE MARZO DO 2.006

0 Comentários:

Enviar um comentário

Subscrever Enviar feedback [Atom]

<< Página inicial