Esta web apoia á iniciativa dun dominio galego propio (.gal) en Internet Esta web está en contra do peche de Aduaneiros sem Fronteiras

Este Blog é vozeiro virtual da Plataforma contra o Viaducto na Ria de Muros-Noia. Aquí poderes lêr as últimas novas relacionadas co noso traballo, accións da plataforma, recursos apresentados e toda clase de actividades que vaiamos fazendo em prol de umha ría sostível.

sábado, março 18, 2006

REUNIÓN DA CONFRARÍA DE NOIA E A PLATAFORMA CONTRA O VIADUTO DE OUTES.

Antecedentes: O día 6 de marzo de 2.006 é publicado un informe negativo da Consellaría de Pesca e Asuntos Marítimos, que xa fora elaborado o 13 de xullo de 2.004 e que foi ocultado pola Xunta de Galiza, no que se alerta sobre a afección á calidade das augas que a instalación do viaduto provocaría na ría de Muros e Noia e ademais póñense de manifesto certas carencias que o proxecto presentaba como o obrigatorio Estudo de Dinámica Litoral que non foi elaborado cando é de obrigado cumprimento, isto é, cando o proxecto está a exposición pública para que se poidan facer as alegacións pertinentes, pois este estudo é esencial para coñecer a posíbel influencia negativa no medio mariño de calquera obra que lle afecte. A raíz destes feitos tan alarmantes, nos que quedou demostrada a ocultación de información por parte da Xunta de Galiza, a Plataforma Contra o Viaduto de Outes solicita unha entrevista urxente co Director Xeral de Estradas da CPTOPT e co Patrón Maior da Confraría de Noia para tratar de aclarar estas circunstancias.
1) O sábado día 11 de marzo tivo lugar unha reunión entre os representantes da Plataforma e o Patrón Maior da Confraría, D. Santiago Cruz na que se analiza conxuntamente a información publicada. O Patrón Maior, manifesta a súa preocupación por este proxecto e afirma que analizará con detalle eses informes e que se opoñerán á construción do viaduto se este afecta aos bancos marisqueiros.Tamén afirma que está pendente de recibir información que solicitou á Consellaría de Pesca e Asuntos Marítimos sobre esta obra, hai xa máis de dous meses, e que unha vez que a reciba pronunciarase oficialmente. A Plataforma, pola súa parte, trasládalle a súa posición sobre este proxecto no referente aos bancos marisqueiros, con base no informe publicado de Pesca e solicita que a Confraría teña moi en conta a falla de transparencia con que a Consellaría de Política Territorial actuou neste asunto.
2) O luns día 13 de marzo os membros da Plataforma tíñamos concertada unha cita co Director Xeral de Estradas, pero somos recibidos, unha hora máis tarde do previsto, primeiro por un Xefe de Servizo, a quen transmitimos que a cita era co Director Xeral, se ben non temos inconveniente en que el tamén estea presente complementariamente, pero non sustituíndo ao Director Xeral, logo comparece o Secretario Xeral da Consellaría, quen axiña alega unha gran falla de coñecemento sobre este asunto e chama ao Subdirector Xeral de Estradas, que é o que finalmente nos atende, porque tamén o Director Xeral, descoñece ao parecer os pormenores deste tema.
A Plataforma transmitiu a esixencia de paralización inmediata deste proxecto ante a publicación desta información que durante tanto tempo se ocultou, denunciando (moi resumidamente):
A afección que a obra vai ter na calidade das augas e consecuentemente o risco fundado de afección aos bancos marisqueiros, tal como afirma a Dirección Xeral dos Recursos Mariños.
A destrución do esteiro do Tambre, espazo protexido na Rede Natura 2.000.
A falla de transparencia con que este asunto se levou a cabo, ocultándose información de carácter esencial no período de información pública.
Que a única contrapartida para o interese público sería un aforro de 3 minutos no traxecto entre Muros e Noia, pero cun elevado custo socioeconómico e ecolóxico
A ausencia dun plan de infraestruturas tan necesario nas comarcas de Muros e de Noia, sendo a variante unha obra solta que non obedece a ningún plan de comunicación.
A gran incoherencia que supón que se paralizase o viaduto de Noia e que non se paralize o de Outes cun impacto ambiental e paisaxístico moito maior e unha xustificación de desconxestión do tráfico moito menor en Outes que en Noia.
A ausencia dun consenso social mínimo sobre esta obra, que só provoca división.
A ilegalidade da obra polo incumprimento da Lei 22/1988 de Costas.
A marxinación, con que se somete con esta obra á maior parte do Concello de Outes, porque non lle dá servizo de comunicación, e pasa a ser case un Concello interior.
O viaduto sería un auténtico exemplo de feísmo na privilexiada paisaxe da Enseada de Langaño, ¿Con que lexitimidade vai esixir despois a mesma Consellaría aos particulares que non cometan feísmo no litoral?.
11. En definitiva a incompatibilidade desta obra co concepto de desenvolvemento sustentábel.


PLATAFORMA CONTRA O VIADUTO DE OUTES
15 DE MARZO DE 2.006

1 Comentários:

Blogger Antitaurino disse...

Sí á solidariedade entre coletivos a prol da defensa da Meio Ambiente e os elementos que o compoñen.

Visita www.noia-antitaurina.tk

E apóianos!

11:45 da manhã

 

Enviar um comentário

Subscrever Enviar feedback [Atom]

<< Página inicial