Esta web apoia á iniciativa dun dominio galego propio (.gal) en Internet Esta web está en contra do peche de Aduaneiros sem Fronteiras

Este Blog é vozeiro virtual da Plataforma contra o Viaducto na Ria de Muros-Noia. Aquí poderes lêr as últimas novas relacionadas co noso traballo, accións da plataforma, recursos apresentados e toda clase de actividades que vaiamos fazendo em prol de umha ría sostível.

sábado, maio 13, 2006

O Valedor do Pobo notifica a admisión a trámite da queixa presentada pola Plataforma

Transmitimos con fidelidade o contido íntegro da mesma. Tamén adxuntamos no arquivo adxunto a queixa presentada. A Plataforma Contra o Viaduto e a Variante de Outes valora moi positivamente este avance xa que as investigacións do Valedor contribuirán a achegar algo de luz sobre este asunto tan escuro e poderán implicar definitivamente a rectificación deste erro histórico.

Santiago de Compostela, 8 de maio de 2.006

Estimado Sr.:

Recibido nesta institución o seu escrito de queixa este deu lugar ao expediente co seu número arriba indicado.
Unha vez estudada a súa queixa, dámola por admitida ao entender que reúne os requisitos formais recollidos no artigo 18 da Lei do Valedor do Pobo, e que atopa, en principio, cobertura constitucional derivada do artigo 45 da Constitución.
En consecuencia, coa data de hoxe iniciamos as actuacións oportunas ante a Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes e a Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible. Axiña que recibamos os preceptivos informes que estas Consellerías teñen que remitirnos, poñerémonos de novo en contacto con vostede.
En calquera caso, informámoslle que a admisión a trámite da súa queixa non suspenderá en ningún caso os prazos previstos nas Leis para recorrer a resolución administrativa controvertida, tanto na vía administrativa como na xurisdicional.
Agradecéndolle a confianza que nos demostra, saúdao atentamente.
O Valedor do Pobo.

José Ramón Vázquez Sandes

0 Comentários:

Enviar um comentário

Subscrever Enviar feedback [Atom]

<< Página inicial