Esta web apoia á iniciativa dun dominio galego propio (.gal) en Internet Esta web está en contra do peche de Aduaneiros sem Fronteiras

Este Blog é vozeiro virtual da Plataforma contra o Viaducto na Ria de Muros-Noia. Aquí poderes lêr as últimas novas relacionadas co noso traballo, accións da plataforma, recursos apresentados e toda clase de actividades que vaiamos fazendo em prol de umha ría sostível.

terça-feira, março 27, 2007

CADUCADO O PERMISO DO CONSELLO DE MINISTROS

CADUCA A DECLARACIÓN DE UTILIDADE PÚBLICA DO CONSELLO DE MINISTROS
UN NOVO INFORME DA CONSELLARÍA DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS ALERTA SOBRE SERIAS DEFICIENCIAS NO PROXECTO DO VIADUTO DE OUTES
Os informes foron remitidos recentemente á Plataforma polo Valedor do Pobo, quen á súa vez os recibiu da Dirección Xeral dos Recursos Mariños (Consellaría de Pesca e Asuntos Marítimos) e da Dirección General De Costas (Ministerio de Medio Ambiente). 1) Constátase a falta de medidas correctoras para os fondos e o medio mariño. Citas textuais:
“Unha vez construídos os piares retiraríanse as penínsulas e restauraríase o fondo da ría, aínda que non aportan máis explicación da forma na que o van levar a cabo.”
“No apartado de restauración paisaxística non teñen en conta a restauración do medio acuático. Parece que somentes retirarán as penínsulas, non se sabe se retirarán todo o material que se incruste no fondo fangoso e parece que deixarán que sexa o tempo quen restaure os hábitats afectados polas penínsulas”
2) Un dos principais problemas da construción do viaduto é a afección á canle de corrente principal detectada no Estudo de Dinámica Litoral, a CPOPT aseguraba que o viaduto non afectaría ás correntes, pero a Consellaría de Pesca desminte isto:
“Din que non terá afección na canle principal de desaugue coa construción do viaduto, sen embargo no plano de construción (chamado....)aparece que a península de 150 m. si ten afección nesta canle.”
“Non din se van facer un seguemento da dinámica litoral unha vez feita a ponte para coñecer se se axusta ao que establecen no que supoñen que ocorrerá”
3) Existen deficiencias importantes no sistema de eliminación de vertidos e lixiviados:
“En canto á zona de cambio de aceite e repostaxe di que terá unha cuneta drenante, pero non din qué pasará co material drenado”
4) Alértase do risco de morte masiva de moluscos:
“En canto á periodicidade deberían ter en conta que si o seguemento que se faga en continuo alerta dunha suba no parámetro de sólidos en suspensión deberían ver se esta ten efectos negativos sobre o banco marisqueiro para ter en conta posibles medidas correctoras ou compensatorias en caso de morte masiva dos moluscos a causa das obras”.

Alternativas: Entendemos que estes riscos xustifican por si mesmos o estudo doutras alternativas, ao igual que se está a facer en Noia.
Confraría: Tamén solicitamos aos directivos da Confraría de Noia, que expliquen publicamente o por qué do seu silencio sobre o asunto do viaduto, cando hai tempo que son coñecedores destes perigos.

A Dirección General de Costas do Ministerio do Medio Ambiente estableceu, cun requerimento previo da Plataforma, o cumprimento da Lei de Costas establecendo como trámite esencial do proxecto a autorización e declaración de utilidade pública polo Consello de Ministros establecendo un prazo máximo de tres meses, a partir de dito trámite para o inicio das obras.
O Consello de Ministros aprobou este trámite o día 15 de decembro de 2.006, o prazo para iniciar as obras venceu o día 15 de marzo de 2.007, e a data de hoxe, non se iniciaron as obras tras a declaración de utilidade pública: co que o permiso, que é un trámite esencial, está por tanto caducado e invalidado, entendéndose que a Xunta desiste na petición de adscrición de ditas obras,segundo establece Costas:Do informe de Costas (agosto do 2.006): “El plazo total para formalizar las actas e iniciar las obras es de tres meses a partir de la autorización y declaración de utilidad pública por el Consejo de Ministros, respectivamente, de las obras a realizar en dominio público marítimo-terrestre.En caso de que no inicien las obras en el plazo referido, se entenderá que se ha desistido en la petición de adscripción de dichas obras•”

PLATAFORMA CONTRA O VIADUTO E A VARIANTE DE OUTES
24 DE MARZO DE 2.007

0 Comentários:

Enviar um comentário

Subscrever Enviar feedback [Atom]

<< Página inicial